העונש על אונס יוכפל?

 אריק בנדר
26/3/2008 17:42

שמונה עד עשר שנות מאסר למורשעים באונס. הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק שהגישו חה"כ אפרים סנה (עבודה) וחה"כ עמירה דותן (ליכוד), להחמיר את הענישה על המורשעים באונס. "מערכת המשפט מרחמת על אנסים", הסביר חה"כ סנה.

לפי הצעת החוק, עונש המינימום על עברת אונס יעמוד על שמונה שנים, ועונש המינימום על אונס בנסיבות מחמירות יעמוד על 10 שנים. מדובר בהחמרה ממשית בעונשים המוטלים על אנסים, שכן העונש המוצע הוא מחצית מתקופת המאסר המרבית הקבועה בחוק כיום. עונשי המינימום עומדים כיום על ארבע שנים לאונס וחמש שנים על אונס בנסיבות מחמירות.

הצעת החוק החדשה, שאושרה בקריאה טרומית פה אחד וללא מתנגדים, מהווה את המשך המגמה שהחלה בכנסת ה-17 של החמרה בענישה על עבירות מין וקביעת עונשי מינימום על עבירות.  
 
יוזם הצעת החוק,  חה"כ אפרים סנה, הסביר במליאת הכנסת כי העונש הממוצע על עבירת אונס או אונס בנסיבות מחמירות הוא בעצם עונש המינימום הקבוע בחוק כיום. לדבריו, בין השנים 2003 ל-2005 עמד העונש הממוצע, לפי פסיקות בתי המשפט, על 70 חודשי מאסר. בשנת 2006 עמד העונש הממוצע על 55 חודשים.

לפי הנתונים שהציג חה"כ סנה, העונשים שפסקו השופטים על המורשעים באונס התייצבו ברמה של העונש המינימלי הקבוע בחוק. סנה התייחס לכך ומתח ביקורת על השופטים. "זהו נתון חמור", אמר סנה. "מערכת המשפט שלנו מרחמת על אנסים".

סנה הזכיר כי בשנת 1997 הגיש הצעת חוק זהה לזו שהגיש כיום, אלא שאז החליטה הכנסת להסתפק בעונש מינימום של רבע מהעונש המרבי. הצעת החוק שאושרה היום בקריאה טרומית צפויה לעבור עוד הליך חקיקה ארוך, עש שתובא להצבעה ותאושר סופית.